Peter Berger       Paradox


                                                                                                  Peter Berger over literatuur         

 

 

 

 

 

 

De dichter echter weet: in den beginne was het woord, en dat woord was de scheppende kracht zelf, het goddelijke. En al is die allereerste taal dat woord dat Šlles is, verloren gegaan, het is weer te scheppen. Dat ligt in de macht van de poŽzie: that what is creative must create itself. De kunstenaar moet de goddelijke vonk in zichzelf aanblazen en de poëzie de kans geven zichzelf te scheppen en zo de dichter op te heffen in de volkomen vervulling van zichzelf.

Uit: Paradox, profiel van een generatie, Bloemlezing uit de poŽzie van de Zestigers, Uitgever Holland, Haarlem, 1964