Peter Berger       over beeldende kunst


                                                                                                                                                          Peter Berger over beeldende kunst

 

 

 

Het atelier van Kees Verweij,

Het is een kunstwerk op zichzelf, vol stoffige rekwisieten die terug te vinden zijn in zijn schilderijen.
In dit schitterend uitgegeven boek staan foto's van het atelier. De begeleidende tekst is van Peter Berger.
Hij schrijft over het atelier als daad van de kunstenaar Kees Verwey en als inhoud van diens levenshouding. "In het atelier kan hij bezit nemen van een eigen werkelijkheid opgebouwd uit de voorwerpen die hij uit de 'normale' wereld der burgers heeft toegelaten, en die hij zo rangschikt dat ze dingen van andere orde worden in die zelfgeschapen chaos."

Peter Berger over Kees Verweij  

Nico Koster (fotografie), Simon Peter Berger (tekst), Venlo, Uitgeverij Van Spijk, 1976