Peter Berger       over literatuur


       Home          Over Peter Berger         Gedichten           Peter Berger over literatuur         Peter Berger over beeldende kunst

 

 

 

 

 

 

       

 Literatuur is natuurlijk escapisme. Maar het is ook - vooruit maar - een uiting van rancune over het menselijk tekort, dat in een tragische literatuur ook scherp doorzien wordt. Daarom is de literatuur tezelfdertijd ook geen vlucht, en daaraan ontleent de literatuur zijn betekenis. Het is een 'verwerking' van het bestaan, een confrontatie ermee.

Uit: De jaren zestig in de literatuur, Kentering, november 1977

Elke daad van literatuur is dus een symbolisch offer waarbij de realiteit geofferd wordt ten gunste van een nieuwe realiteit. Vandaar dat de alchemie van het schrijven zo hecht aan de daad. Hoe meer het schrijven daad wordt, hoe dichter het symbool een konkrete verzoening nadert.

Uit: Harry Mulisch of: De thuiskomst van Koning Oedipus, De Vlaamse Gids, mei 1974    /  tekening: Peter Berger door Jaap Vegter