Peter Berger       over beeldende kunst


                                                                                                                                                          Peter Berger over beeldende kunst

 

 

 

Ouborg

Peter Berger beschrijft in deze catalogus de autodidact Piet Ouborg (1893-1956) als een kunstenaar die alle facetten van zijn talent wil beproeven en zo van stijl naar stijl springt maar wiens werk hoe dan ook het karakter draagt van een eigen authentieke persoonlijkheid. Berger noemt hem een van de grote miskenden uit de moderne beeldende kunst.

'Zo is het mogelijk dat hij in een periode dat hij de mogelijkheden van het surrealisme nog maar nauwelijks verkend heeft, ineens een spong maakt naar een veel abstractere manier van schilderen die zo volstrekt overtuigend en sterk is dat men de indruk krijgt dat in die tastende periode ineens als het ware een voorschot wordt genomen op de grote bloei van dit talent na de Tweede Wereldoorlog.'

'Het is bijna onelegant van vanzelfsprekendheid, maar met de bevrijding in 1945 treedt ook de bevrijding in dit werk op. []Op het moment dat Ouborgs talent zich werkelijk bevrijdt in een extatische ontdekking van de waarheid dat de vreugde van het leven samenvalt met de laaiende dood, heeft hij de demonie van zijn kunst werkelijk ontdekt.'  

Piet Ouborg van hobbyist tot gewijde, Tentoonstellingscatalogus Den Haag/Amsterdam, Galerie Nouvelles Images, 1979