Peter Berger       Bibliografie


       Home          Over Peter Berger         Gedichten           Peter Berger over literatuur         Peter Berger over beeldende kunst         

Gedichtenbundels
Deze voorlopige naam. Amsterdam: Holland, 1962; De Windroos 62.
Perm. Haarlem: Holland, 1965; De Windroos 67.
Op tegenspraak. Haarlem: Holland, 1968; De Windroos 83.
Liever het aardse. Met grafiek van Flip van der Burgt. Den Haag: NVSH, 1969.
De twee seizoenen van liefde. Baarn: Bosch & Keuning, 1976.

Cursiefjes
Allemense. Den Haag: De courant Het Vaderland, 1969.

Bijdragen aan dichtbundels
Willy Spillebeen en Hubert van Herrewegen, red., Gedichten 75, een keuze uit de tijdschriften. Leuven: Davidsfonds, jaar (?)
Peter Berger, Johanna W. P. Hell, Dichters in de Graanschuur. Uitgave ter gelegenheid van Dichters in de Graanschuur, 6-18 oktober 1986. Zoetermeer: Hell, 1986.
Dichters in de Haagse Kunstkring. Den Haag: Haagse Kunstkring, 1984.
Henk van Zuiden, red., Den Haag, de stad in gedichten. Amsterdam: Uitgeverij 521, 2003.

Boeken over beeldende kunst
Het atelier van Kees Verwey. Met foto's van Nico Koster. Venlo: Van Spijk, 1976.
Karel Appel. Venlo: Van Spijk, 1977. [met Simon Vinkenoog en Jan Vrijman] Écrits sur Karel Appel. [Titre original: Het verhaal van K.A. Een proeve van waarneming.] Met afbeeldingen van schilderijen van Appel. Paris, Éd. Galilée, 1983.
Piet Ouborg: van hobbyist tot gewijde. Met foto's van werk van Piet Ouborg. Den Haag, Galerie Nouvelles Images, 1979. Catalogus bij reizende tentoonstelling.
[met Ed Valk] Tekeningen en aquarellen. Met tekeningen en aquarellen van Ed Valk. Venlo: Van Spijk, 1985.
[met Karola Pezarro en Marjan Groen] Jan van Heel: schilder, 1898-1990. Den Haag: Culturele Raad Zuid-Holland, 1991.
'De ontdekking van een bejaarde avant-gardist (1980)', in: C.M. Rehorst, red., Labberton, 1904-1987. Aquarellen. Den Haag: Comma, 2004.

(Bijdragen aan) boekpublicaties over literatuur en schrijvers
Peter Berger en Pierre H. Dubois, red., Hans Lodeizen 1924-1950 Nagelaten werk. Amsterdam: Van Oorschot, 1969; 6e dr. 1988.
'M. Vasalis', in: 't Is vol van schatten hier. dbnl 1986.
'Hans Lodeizen 1924-1950', in: 't Is vol van schatten hier. dbnl 1986.
Hans Dütting , red., Over Harry Mulisch: kritisch nabeeld; beschouwingen over het werk en de persoon van Harry Mulisch. Baarn: De Prom/Ambo, 1982.
Paradox: profiel van een generatie; bloemlezing uit de poëzie van de zestigers. Haarlem: Holland, 1964.

Essays in tijdschriften over literatuur en schrijvers

Kentering
'De bierkaai als genre'. Kentering 1963 , nr 5 , juli
'De twist tussen Mulisch en van het Reve ofwel De Harry Kiri van een halfgod'. Kentering 1972; 13e jrg, nr 1, p. 28-50
'De jaren zestig in de literatuur'. Kentering 1977; 15e jaargang nr.6 / november 1977; p. 95-160. Laatste uitgave van Kentering.

De Vlaamse Gids
'Harry Mulisch of: de thuiskomst van Koning Oedipus'. De Vlaamse Gids, mei 1974; 58/5, p. 18-37, Harry Mulisch-nummer.

Bzzlletin
'Huwen in de Hades', Bzzlletin 1977; 6, p. ? Themanummer over Harry Mulisch.
'Titel?', Bzzletin 1979; 62,p.? . Themanummer over Rutger Kopland.
'Een zondagskind op maandag', Bzzlletin nov. 1981; 90, p. 21. Themanummer over Hans Lodeizen.
'Titel?', Bzzlletin 1983; jrg. 12, 108, p.? Themanummer over Hans Andreus.

Tirade
'Wie is Pierre Dubois', Tirade mei/juni 1986; jrg 30, 304, p.?.

WIKOR
'De hater Willem Frederik Hermans en het agressieve medelijden'. WIKOR: algemeen tijdschrift voor de rijpere jeugd over kunst en haar verschijningsvormen, 1967; 15, afl. 12 (dec.), p. 248-250.

Het Vaderland
'De nieuwe Babylonische spraakverwarring' [over nieuw Babylon van Constant], 27 oktober 1965.
'Overweging bij Vromans 126 gedichten', 23 januari 1965.
'Van Randwijk, idealist van het minimum', 28 mei 1966.
'Film naar roman van W.F. Hermans: Als twee druppels water', 4 juli 1966.
'Soorten van relativiteit. Gedichten van H. Michaelis en Rutger Kopland', 17 februari 1967.
'A. Roland Holst; dichter tot het uiterste', 9 juni 1967.
'De eens verguisde Lucebert: bekroning van een bescheiden keizer', 25 juni 1968.
'Rutger Kopland. Dichten omdat het niet anders kan', 9 augustus 1968.
'Hermans tussen haat en huilen: overgebleven gedichten', 26 oktober 1968.
'Jan Cremer: Made in U.S.A.', 8 februari 1969.
'Neeltje Repelsteeltje wil ik heten' [over Neeltje Maria Min], 16 december 1966.
'Titel' [over Rutger Kopland], 9 augustus 1969.
'A. Roland Holst: Met losse teugel' 31 oktober 1970.
'De schrijver als inquisiteur: van Wittgenstein tot Weinreb', 19 december 1970.
'Willem Frederik Hermans en de verjaarspartij' [over W.F. Hermans, Herinneringen van een engelbewaarder], 18 september 1971.
'Lyriek vol woede en stilte' [over Hans van de Waarsenburg], 15 april 1972.
'Willem Frederik. Van Wittgenstein tot Weinreb; het sadistische universum 2' [over W.F. Hermans], 19 december 1970.
'Het eeuwige vrouwelijke…Werken van Oskar Lens en Jörg Remé', 9 februari 1974.
'Van een oude droom in nieuwe vormen. Constant's New Babylon in het Gemeentemuseum', 15 juni 1974.
'Dames en heren van Lucebert: expositie rondom een boek', 3 juli 1976.