Peter Berger       Gedichten: De vertinde ochtend


                                                                  Gedichten

 

          

 

 

De bundel De vertinde ochtend is samengesteld in 1987, maar uiteindelijk nooit uitgebracht, omdat de dichter er aan bleef schaven.

De gedichten zijn uit de jaren zeventig en tachtig.
In die periode publiceerde Berger nogal eens in tijdschriften. Regelmatig stonden er gedichten in Kentering waarvan hij tot 1977 redacteur was.
In 1975 verscheen een aantal gedichten in De Populier, in 1981 nam De Nieuwe Linie een serie van tien gedichten op. In 1984 publiceerde Peter Berger een serie van acht gedichten in Bzzletin.

 

Familie, vrienden en bekenden

Strofen uit het Nothing Book

Dieren