Peter Berger       Gedichten: Perm


       Perm: Inhoud

 

WAT IK DEED

Wat ik deed, wat ik heb geschreven,
een taal van leegte is er voor
wat leven
moet en beweegt,

maar af en toe halverwege
blikkerde een vis in
een letter, kwam regen,
eindigde een vogel in een zin

droeg ik denkbare vleugels
van sneeuw op mijn schouder
brak het water
uit de grond naar mijn haar

werden dorpen
in mijn bewusteloosheid wakker
geboortes voorvoelde ik
in vliezen van tijd

steden proevend
met hun smaak van ochtend
een liefde open en zilver

 

 

 

 

 

 

en een auto een eerste tram
gestameld in vloeibare straten
een voorhoofd glad en meegevend
een stem,

diezelfde vogels weer
met een geur van vocht
en van droogte, gehurkt
in duidelijke bomen

kortstondig. de betekenis
van dit alles te vluchtig
om te bestaan, het intiemste
is altijd weerlegbaar

is een reden om altijd opnieuw
te leven opnieuw te sterven
onverklaarbaar snel

zonder verdriet of vreugde
met een gewoon en sterfelijk lichaam
een zwarte tong in de mond
het oor aan de bulkende ruimte.