Peter Berger       Gedichten: Perm


       Perm: Inhoud

 

JUNI

Omdat het juni is en ochtend
zie ik ze weer, de wandelaars
met hun naar zeep geurende
gezichten, het water
glanst nog in ze, ze zijn vroeg
als verbazing, de deuren
van hun handen staan half open

en de vrouwen achter
hun kinderwagen, het nekhaar
van hun hals is los, ze lopen
diep in hun rug, zachter
en eerder geboren dan de mannen

opzij aan hun hoofd dragen
ze een klein luisterend oor,
hun hoofd is gevuld met geluiden,
de ogen lopen ver in hen door
tot in de toppen van hun vingers
die ritselen van magie

ze dragen hun verheerlijkt beeld
als een vrouwelijke luchtspiegeling
voor zich uit, vlak bij hun keel
zie ik hun gedachten kloppen

ze hebben een steel
op hun schouders, ze draaien
hun gezicht met de wind mee,
en ze zijn groen en doorzichtig
als een rechtop wandelende zee
vol vissen, steeds onwerkelijker
en verder weg.

 

 

 

 

LIEFSTE

Liefste ik roep je als een toren
over het hooggerugde land, en het geblaas
van opgebolde bomen. vaderslaap
die in het land achterstevoren
terugvalt in het moederkoren.

het water staat als een vliegezwerm
in het vliesvleugelig licht ik roep
je met een pijlsnel stemgeluid
ik roep je languit als een vliegtuig

dit licht is ongeboren,
een dungesponnen glazen huig,
en in de wilde heg
beweegt een vingerknip
en weg
in een vogel in een stip stip stip